Dự án

đã thực hiện
  • Dự án
  • Event
Chương trình Phát động Hưởng ứng Tháng An toàn - Vệ sinh lao động Lần thứ 1 năm 2017
Thông tin dự án
Đối tác: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Quảng Ninh
 
Địa điểm: Quảng Ninh
 
Thời gian: 10/05/2017
Mô tả dự án

Năm 2017 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng tuần an toàn vệ sinh lao động thành Tháng An toàn Vệ sinh Lao động (ATVSLĐ) với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNNPC) xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai thực hiện thông qua việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến về công tác ATVSLĐ; vận động cán bộ, công nhân viên tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại đơn vị. Tại Quảng Ninh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Chương trình Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất.

Mục tiêu
 
Lễ phát động cần thiết thực, hướng đến đối tượng người lao động và cán bộ trực tiếp chỉ đạo sản xuất, khuyến khích các địa phương chỉ đạo phối hợp tổ chức Lễ phát động với sự tham gia của cả khu vực các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn. Trong lễ phát động cần phải xem xét lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, cung cấp kiến thức, hoạt động xã hội, cộng đồng về công tác ATVSLĐ được thể hiện sinh động, gần gũi, có tính tuyên truyền cao. Để làm tốt điều đó, EVNNPC tin tưởng hợp tác với Unic tổ chức Chương trình Phát động Hưởng ứng Tháng An toàn - Vệ sinh lao động Lần thứ 1 năm 2017.
 
Công việc và Kết quả
 
Ngày 10-11/5/2017, tại Quảng Ninh, Unic triển khai thực hiện dự án tổ chức thực hiện Chương trình Hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất. Nhiều hoạt động tuyên truyền được tổ chức như đạp xe, tọa đàm trao đổi các chuyên đề về công tác ATVSLĐ, các kỹ năng sống an toàn, kỹ năng thoát hiểm... Bên cạnh đó, trong tháng ATVSLĐ phối hợp tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điểm nhấn hưởng ứng tháng ATVSLĐ là chương trình Roadshow 200 xe đạp diễu hành quanh các tuyến đường lớn trong thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) và tọa đàm về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, được truyền hình trực tuyến tới hơn 30 đơn vị trực thuộc EVNNPC. 
 
Top