Unic phối hợp tổ chức Chương trình Phát động Tháng ATVSLĐ lần thứ I năm 2017

26/07/17

Ngày 11-5-2017, tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) phối hợp với Công ty Truyền thông Unic đã tổ chức phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ nhất với chủ đề “Phòng ngừa tai nạn lao động - Nói không với tai nạn lao động”.

Buổi phát động đã diễn ra với các hoạt động phong phú, ý nghĩa: Roadshow tuyên truyền Tháng ATVSLĐ; Tọa đàm về sức khỏe, tâm lý người lao động trong lao động sản xuất... Buổi tọa đàm với sự tham dự của nhiều khách mời là những chuyên gia tâm lý nổi tiếng cũng đã được tổ chức cầu truyền hình đến hơn 300 điểm cầu tại 27 tỉnh thành thuộc địa bàn 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố trực thuộc.

Đông đảo lực lượng CBCNV người lao động đã được tuyên truyền, tiếp thêm nhận thức về công tác ATVSLĐ trong thực hiện nhiệm vụ công tác. Thực hiện công tác ATVSLĐ không chỉ là hoạt động hưởng ứng trong một ngày, một tháng mà là hoạt động thường xuyên liên tục của EVNNPC nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng như đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Top